Informace pro zájemce

Domov pro seniory je pobytová, nepřetržitě poskytovaná sociální služba dle § 49 zák. 108/2006 Sb.

Kapacita zařízení je 78 lůžek. Služba je poskytovaná v 1., 2., a 3. podlaží budovy, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Informace o činnosti zařízení získáte

  • při osobní návštěvě na adrese Dům seniorů Michle, Čapkova 400/13, Praha 4 – Michle
  • prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese: info@dumseniorumichle.cz
  • telefonicky Vám informace předá ředitelka zařízení, Věra Barešová, na tel. 603 147 238

Více informací získáte na

tel. 261 222 789 nebo e-mailem na info@dumseniorumichle.cz

Dům seniorů Michle s. r. o., registrované sociální zařízení, člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Služby a jednání se Žadatelem

Jak nás kontaktovat

Každému zájemci jsou poskytnuty informace, jak Žádost správně vyplnit a jaký bude postup po doručení do zařízení.
Žádost je možné stáhnout z webových stránek v části Domov pro seniory (Dokumenty ke stažení), dále ji můžete osobně vyzvednout v Domově nebo Vám bude zaslána poštou či e-mailem.

Součást žádosti je příloha, kterou musí vyplnit praktický lékař žadatele. Vyplněnou Žádost pak doručíte jakoukoliv formou do našeho zařízení a následně Vás budeme kontaktovat, abychom si s Vámi domluvili termín jednání se Žadatelem. Při této schůzce proběhne rozhovor, jehož cílem je Žadatele poznat, zdokumentovat sociální situaci a míru aktuálních potřeb, s kterými bychom Vám měli být nápomocni.