Informace pro zájemce

Odlehčovací služba je pobytová sociální služba poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Sociální služba zajišťuje základní činnosti dle § 44, zák. 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách. Kapacita zařízení je 26 lůžek. Služba je poskytována ve 2. a 3. podlaží budovy, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Informace o činnosti zařízení získáte

  • při osobní návštěvě na adrese Dům seniorů Michle – Odlehčovací služba, Roztylské náměstí 2772/44, Praha 4
  • prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese:
  • telefonicky Vám informace předá ředitelka zařízení, Věra Barešová, na tel. 603 147 238

Více informací získáte na

tel. 261 222 789 nebo e-mailem na Dům seniorů Michle – Odlehčovací služba, registrované sociální zařízení, člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby a jednání se Žadatelem

Jak nás kontaktovat

Každému zájemci jsou poskytnuty informace, jak Žádost správně vyplnit a jaký bude postup po doručení do zařízení.
Žádost je možné stáhnout z webových stránek v části Domov pro seniory (Dokumenty ke stažení), dále ji můžete osobně vyzvednout v Domově nebo Vám bude zaslána poštou či e-mailem.

Součást žádosti je příloha, kterou musí vyplnit praktický lékař žadatele. Vyplněnou Žádost pak doručíte jakoukoliv formou do našeho zařízení a následně Vás budeme kontaktovat, abychom si s Vámi domluvili termín jednání se Žadatelem. Při této schůzce proběhne rozhovor, jehož cílem je Žadatele poznat, zdokumentovat sociální situaci a míru aktuálních potřeb, s kterými bychom Vám měli být nápomocni.