AktuálněVážení klienti Domu seniorů Michle,
Vážení rodinní příslušníci

  Oznamuji Vám tímto, že po letech průtahů a nesmyslných odvolání ze strany našeho souseda, jsme konečně získali stavební povolení na výstavbu nového evakuačního výtahu, evakuačního schodiště, nové a nejmodernější požární signalizace a dalších věcí, které přímo souvisí s větším komfortem a bezpečím našich uživatelů.

  Stavební práce začnou zhruba koncem května a nejzašší termín ukončení je 30.3.2025.

  Všichni samozřejmě uděláme vše pro to, aby práce skončili do Vánoc r.2024, ale nemůžeme Vám to garantovat.
Je nesporné, že výsledek těchto prací bude přínosem pro všechny naše uživatele i zaměstnance.
  Je však pochopitelně nesporným i ten fakt, že stavební práce přinesou nám všem určitá omezení a obtíže. Do všech pokojů se budou muset např. instalovat v koupelnách bezpečnostní klapky, u vchodu do pokojů bude evakuační rozhlas.
  To si vyžádá spolupráci i všech klientů, kteří se po dobu prací v jejich pokojích budou muset přestěhovat do jiného pokoje na dobu nezbytnou, než práce v jejich pokojích bude hotova.
Při stavbě výtahu přijdeme také o tři pokoje /na jejichž místě bude instalován výtah/, takže možná budou nezbytné i změny pokojů pro jednotlivé klienty.
  Mohu Vás všechny ujistit, že se budeme snažit zachovat komfort pro všechny naše klienty a budeme se skutečně snažit, aby se jich jakékoliv změny dotkly co nejméně. I když pochopitelně jistý diskomfort nemůžeme úplně vyloučit.
  Proto pochopíme, budete-li chtít se přestěhovat do jiného zařízení či vrátit se do péče své rodiny. V takovém případě Vám nebudeme v žádném případě jakýmkoliv způsobem ztěžovat Vaši situaci a ve všem Vám vyjdeme vstříc.
  Tato stavba je bohužel zcela nezbytná a veškeré plánované změny musíme uskutečnit v tomto termínu.
Děkujeme Vám za pochopení a o dalším vývoji ve věci Vás budeme pochopitelně informovat. /Začátek stavby, pracovní doba dodavatele apod./

Informace zatím nemáme kompletní. Jakmile se budou vyjasňovat, budeme naše informace upřesňovat.

Děkujeme Vám všem za pochopení.

 

 Praha 8.4.2024                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš                                                                                                                                                                                                             jednatel společnosti

 

 

Starší informace:

Dobrý den,

    Prosíme všechny návštěvy, aby v prostorách DS a po celou dobu kontaku se svými nejbližšími měli nasazené respirátory.

 Praha 28.1.2024                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš                                                                                                                                                                                                             jednatel společnosti

 

 
 

Dobrý den,

    V našem zařízení přijímáme dobrovolníky do programu SPOLEČNÍK SENIORA. Podrobnosti viz leták.

 Praha 11.9.2023                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                    jednatel společnosti

Vážení rodinní příslušníci,

       od 1.3.2023 platí nová preskripce pro předepisování inkontinenčních pomůcek. Tímto se, u některých inkontinenčních pomůcek, mění počet, který je hrazen ze zdravotního pojiištění.

          I.stupeň         II.stupeň          III.stupeň

       

 Praha 1.3.2023                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

 

Vážení rodinní příslušníci,

       po delších úvahách jsme k dnešnímu dni zrušili zákaz návštěv v našem zařízení.
Jsme k tomu vedeni hlavně zájmem našich klientů, protože někteří velmi těžko snáší odloučení od svých rodin.Situace sice není optimální, ale toto hledisko nakonec převážilo. 
     Prosíme Vás tedy všechny o maximální obezřetnost a ohleduplnost. Necítíte-li se dobře, návštěvu prosím odložte.
Při příchodu do našeho zařízení Vám změříme teplotu a striktně vyžadujeme respirátor. 

     Děkujeme Vám za pochopení a v zájmu našich klientů a Vašich blízkých o maximální respekt k našemu i Vašemu zdraví.

Praha 25.10.2022                                                                                                    JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

 

 Vážení rodinní příslušníci,

     koncem minulého týdne jsme obdrželi od Hygienické stanice hlavního města Prahy

Doporučení k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení

     Hygienická stanice konstatuje, že aktuální vývoj epidemie onemocnění Covid19 v celé republice není příznivý. Epidemie se šíří a panují obavy z její eskalace.

     Hygienická stanice tedy doporučuje zvýšenou ohleduplnost a naléhavě doporučuje návštěvám nošení roušek při kontaktu se seniory.
     Já se k tomuto doporučení připojuji a žádám Vás o to, abyste na návštěvy seniorů chodili zdraví, bez jakýchkoliv příznaků jakékoliv nemoci. Respirátor by byl takový bonus navíc.

     Toto doporučení je z logiky věci dobrovolné a nebudeme ho jakkoliv vymáhat.

Děkujeme Vám za pochopení.

Praha 25.7.2022                                                                                                    JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                 jednatel společnosti