Aktuálně

 

Návštěvy našich klientů budeme moci obnovit od 25.5.2020

     Tento doporučený postup je dalším aplikačním krokem aktualizovaného Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Tato aktualizace byla schválena vládním usnesením č. 520. Aktualizovaný plán stanoví možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče (dále „zařízení“) za podmínek dodržování všech preventivních opatření a to od 25. května 2020. Dle epidemiologického vývoje tento plán může být průběžně aktualizován. Tento doporučený postup obsahuje pravidla poskytování sociálních služeb od 25. května 2020. Tato doporučení vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími partnery.

     Od pondělí 25.5. 2020 mohou opět probíhat návštěvy u klientů našeho DS, ovšem stále ještě v omezeném  provozu a za podmínek dodržování  preventivních opatření.
Návštěvy je nutné předem rezervovat po telefonu a domluvit si návštěvu na pokoji u klienta, s klientem v prostorách restaurace DS  nebo venku, dle zdravotního stavu a fyzických možností klienta.
Prosíme příbuzné a známé,  aby dodržovali pravidla , za kterých návštěvy budou probíhat a tímto přispěli k ochraně zdraví svých blízkých.
     Vstup do prostor DS je možný pouze s ochranou nosu a úst (s rouškou ) a po důkladné desinfekci rukou , která bude k dispozici na recepci . Prosíme vezměte si sebou také ochranné rukavice.
Součástí  návštěvy bude  doložení  „čestného prohlášení o bezinfekčnosti“ ,  které je připraveno ke stažení na webových stránkách DS. Mimořádně , pakliže nemáte možnost si formulář stáhnout, bude k dispozici na recepci.
     Na pokoji u klienta může  být pouze 1 osoba , v restauraci  na jednoho klienta 2 osoby u stolu , stoly budou od sebe v bezpečné vzdálenosti. Venku s klientem mohou být rovněž pouze 2 osoby.
Návštěvy budou probíhat  v  době od 14-17 hodin v délce 45 minut.
     Návštěvu si prosím rezervujte předem od 25.5.2020 na tel : 605285948 v pracovní dny  9-12 hodin.
 
Děkujeme a těšíme se na Vás

Sociální oddělení  , Dům seniorů Michle

 

Poděkování našim partnerům a donátorům
 

     Vážení přátelé,

     dovolte mi, abych Vám všem skutečně z celého srdce poděkoval za Vaši přízeň, podporu i za Vaše dary, které nám daly naději do budoucna.

     Někdy se skutečně stane, že se Vám život „obrátí vzhůru nohama“, věci, které byly běžné a normální přestávají dávat smysl a Vy jen nevěřícně hledíte a říkáte si, jak je to možné… Nedokážete úplně jasně myslet, výhled do budoucna je zamlžený, nevíte, co s Vámi bude…

     To přesně se nám stalo a nebýt vás všech, našich příznivců, donátorů a podporovatelů, tak bychom to jistě nezvládli.

     Nejprve nám hodně pomohla ona vždy obávaná Hygienická stanice hl. m. Prahy. Asi jsme měli štěstí, že nás dostala na starost velmi zkušená doktorka, bez jejíchž rad a skutečné odborné pomoci bychom tápali a nezvládli bychom epidemii tak, jak se nám to podařilo.

    Poté se okamžitě ozvala MČ Praha 4, která nám do začátku poslala finanční dar a zajišťovala nám v rámci svých možností dezinfekci a ochranné pomůcky.
    Osobní finanční dar nám věnoval i místostarosta MČ Praha 4  Ing. Kovářík Zdeněk.

     Zcela nečekaně se nám ozvala a velmi nám pomohla na počátku krize s ochrannými pomůckami paní Nora Fridrichová z ČT.

     Magistrát hlavního města Praha také odvedl obrovský kus práce, neboť nás okamžitě začal zásobovat ochrannými pomůckami a vším možným zdravotním materiálem tak, že naše potřeby, které nebyly vůbec malé, byly plně saturovány.
Posléze nám MHMP schválil, při vědomí vážnosti situace, finanční dar směřovaný na výplaty našich pracovníků, abychom vůbec v této krizové situaci přežili.

     Na naše prosby o pomoc zareagovaly firmy a osoby, se kterými jsme neměli do té doby žádné kontakty a vztahy, ale v krizové situaci projevily velký soucit a ochotu pomoci.

 

Naši partneři a dárci

Magistrát hlavního města Praha

Městská část Praha

Ing. Tomáš Březina

Radim Passer

Passerinvest Group a.s.

Pražská energetika a.s.

Ing. Zdeněk Kovářík

Capexus s.r.o.

Správa služeb hl.m.Praha,  sklad potravinové pomoci

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

JUDr. Šárka Kordová

Marie Márová

JUDr. Luděk Chvosta

Hypotéční banka a.s.

JUDr. Luboš Fojtík

Ing. Kateřina Hajná

Mgr. Martina Tatíčková

Vlastimil Nygrin

EPH a J&T                                                                                               
JRD  Development     

Batist Medical a.s.

Nadace Charty 77

Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

Alimpex Food a.s.

BigBoard Praha a.s.

Michaela Líčeníková

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Z nesnáze 21

Český červený

Nikol Heřmánková Kouklová

Sousedé z domu Týmlova 7