AktuálněDobrý den,

    V našem zařízení přijímáme dobrovolníky do programu SPOLEČNÍK SENIORA. Podrobnosti viz leták.

 Praha 11.9.2023                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti


Starší informace:

 

Vážení rodinní příslušníci,

       od 1.3.2023 platí nová preskripce pro předepisování inkontinenčních pomůcek. Tímto se, u některých inkontinenčních pomůcek, mění počet, který je hrazen ze zdravotního pojiištění.

          I.stupeň         II.stupeň          III.stupeň

       

 Praha 1.3.2023                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

 

Vážení rodinní příslušníci,

       po delších úvahách jsme k dnešnímu dni zrušili zákaz návštěv v našem zařízení.
Jsme k tomu vedeni hlavně zájmem našich klientů, protože někteří velmi těžko snáší odloučení od svých rodin.Situace sice není optimální, ale toto hledisko nakonec převážilo. 
     Prosíme Vás tedy všechny o maximální obezřetnost a ohleduplnost. Necítíte-li se dobře, návštěvu prosím odložte.
Při příchodu do našeho zařízení Vám změříme teplotu a striktně vyžadujeme respirátor. 

     Děkujeme Vám za pochopení a v zájmu našich klientů a Vašich blízkých o maximální respekt k našemu i Vašemu zdraví.

Praha 25.10.2022                                                                                                    JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

 

 Vážení rodinní příslušníci,

     koncem minulého týdne jsme obdrželi od Hygienické stanice hlavního města Prahy

Doporučení k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení

     Hygienická stanice konstatuje, že aktuální vývoj epidemie onemocnění Covid19 v celé republice není příznivý. Epidemie se šíří a panují obavy z její eskalace.

     Hygienická stanice tedy doporučuje zvýšenou ohleduplnost a naléhavě doporučuje návštěvám nošení roušek při kontaktu se seniory.
     Já se k tomuto doporučení připojuji a žádám Vás o to, abyste na návštěvy seniorů chodili zdraví, bez jakýchkoliv příznaků jakékoliv nemoci. Respirátor by byl takový bonus navíc.

     Toto doporučení je z logiky věci dobrovolné a nebudeme ho jakkoliv vymáhat.

Děkujeme Vám za pochopení.

Praha 25.7.2022                                                                                                    JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                 jednatel společnosti

 

 

Vážení rodinní příslušníci,

    Dovolujeme si Vás informovat, že od 2.5.2022 budou opět povoleny návštěvy bez předchozího telefonického objednávání v rozmezí pondělí až neděle od 14.00 do 17.00 hodin.

Děkujeme Vám za pochopení.

Praha 28.4.2022  

 

 

Vážení rodinní příslušníci,

    Dovolujeme si Vás informovat, že od 2.2.2022 budou opět povoleny návštěvy.
Je opět třeba se telefonicky rezervovat a předložit potvrzení o negativním antigenním či PCR testu.

Děkujeme za pochopení.

Praha 1.2.2022                                                                                                     JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                jednatel společnosti

 

 

 

Vážení rodinní příslušníci,

    situace v našem domově se zklidňuje, nicméně ještě i dnes testy odhalily několik pozitivních klientů.
Všichni tito klienti jsou bez příznaků.

    Prodlužujeme zákaz návštěv do příštího pondělí, tedy do 7.2.2022.

    Děkujeme Vám za pochopení.

Praha 24.1.2022                                                                                                     JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                  jednatel společnosti

 

 
 
Vážení rodinní příslušníci,

     dnes tj. 17.1.2022 byl v našem zařízení detekován Covid 19 u několika klientů.Všichni jsou bezpříznakoví a jsou v naprostém pořádku.

Nicméně tato skutečnost byla konzultována s Pražskou hygienickou stanicí a ta nám doporučila do neděle 23.1.2022 karanténu.

To znamená že platí zvýšená hygienická opatření včetně zákazu návštěv.

    Toto nařízení je dočasné a souvisí s očekávaným šířením varianty Omicron. Omlouváme se za komplikace, které Vám to jistě způsobí, ale toto opatření je nezbytné.

V pondělí  24.1.2022 budete informováni o dalším postupu.

Ještě jednou se omlouvám a děkuji Vám všem za pochopení.

Praha 17.1.2022

                                                                                                                  JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

 

 
Vážení rodinní příslušníci,

     opět se na Vás obracím, tentokrát s dobrou zprávou. Po poradě vedení našeho domova jsme rozhodli, že od středy 8.12.2021 opět otevíráme náš domov pro návštěvy našich klientů.

      Covidové nebezpečí ještě pochopitelně ani zdaleka není zažehnáno, nicméně všichni si zde uvědomujeme, že kontakt našich klientů s jejich blízkými je nesmírně důležitý.

     I proto jsme schopni a ochotni připustit jistou míru rizika a návštěvy povolit.

A protože v nadále trvající rizikové epidemiologické situaci nemůžeme otevřít zařízení nekontrolovaně a živelně, stanovili jsme tyto nepřekročitelné podmínky:

 • Všichni neočkovaní vakcínou proti Covid19 nebo ti, jejichž očkování není ještě dokončeno, se při návštěvě prokáží platným PCR testem, ne starším než 72 hodin
 • Všichni očkovaní, jejichž poslední dávka je starší než 9 měsíců, se při návštěvě prokáží platným PCR testem.
 • Všichni očkovaní, jejichž dokončené očkování není starší než 9 měsíců se prokáží platným antigenním testem, ne starším než 24 hodin. Nebo PCR, ale ten u očkovaných není nutný.
 • Návštěvy budou, jak je u nás v této době obvyklé, na objednání a za jedním seniorem mohou maximálně dva návštěvníci.
 • Nebráníme se návštěvám dětí, ale i děti musí mít platný PCR test, nejsou-li očkovány. Jsou-li očkovány, stačí pochopitelně antigenní test.
 • Návštěvníci, kteří prodělali onemocnění Covid19v posledních 6 měsících budou mít také antigenní test.

     Omlouvám se Vám všem za relativně přísné podmínky návštěv, ale uvědomte si prosím, že v této neklidné a napjaté době nemůžeme jednat jinak. Neboť propukla-li by nákaza u nás v domově, byly by návštěvy zakázány na velmi dlouhou dobu. Do dění by pak jistě vstoupila Hygienická stanice hl.m.Prahy a další kontrolní orgány a rozvolňování by bylo velmi složité.

     A to si jistě nepřeje nikdo z nás.
Nemluvě o tom, že se hovoří o mutaci Omicron, která je možná daleko virulentnější, než současné varianty tohoto onemocnění.

      Naším dlouhodobým cílem je pochopitelně v souladu s nejnovějšími poznatky i nadále rozvolňovat hygienická opatření, která s onemocněním Covid19 souvisí. Ale musíme to dělat pomalu, opatrně a tak, aby naši senioři nebyli ohroženi na zdraví a na životě.

     Proto Vás všechny prosím o trpělivost a spolupráci, neboť jenom tak se dobereme kýženého výsledku – to jsou častější návštěvy s pouze nezbytnými omezeními.

     Nezastírám, že nás čeká společně ještě dlouhá cesta, ale doufám, že ji společně zvládneme.

     Děkuji Vám za porozumění.

 

Praha 6.12.2021                                                                         JUDr. Lumír Bareš
Jednatel společnosti

 

    Vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu nakažených COVID 19 s platností   od 12.11.2021

ZÁKAZ   NÁVŠTĚV   I   PROPUSTEK   DO   ODVOLÁNÍ

 


   Děkujeme za pochopení, chráníte tím své příbuzné, kteří jsou zde ubytováni, ale i personál, který   o Vaše  nejbližší  pečuje.


V Praze dne: 11.11.2021

JUDr. Lumír Bareš
Jednatel

 

 
 
Vážení rodinní příslušníci,
obracíme se na vás znovu v krátké době.
Vzhledem k tomu, že počet nakažených COVIDEM 19 stále stoupá a jsou mezi nimi i ti co jsou
očkováni, s platností od 11.11.2021 budou testováni i ti co přijdou na návštěvu a jsou očkováni.
Testy budou zdarma. Prosíme, aby jste si při domluvě návštěv uvědomili, že musíte přijít o
10 minut dříve aby test mohl proběhnout.
   Nechceme zatím zakazovat striktně návštěvy, neboť pro naše klienty je zákaz návštěv stresující .
Věříme, že pochopíte, že tímto chráníme Vaše příbuzné i zaměstnance, kteří o Vaše nejbližší
pečují.
 
 
V Praze dne : 10.11.2021
 
JUDr. Lumír Bareš
Jednatel společnosti
 
 
 
 
 
 
Vážení rodinní příslušníci,

      obracím se na Vás znovu skoro přesně 11 měsíců od svého posledního sdělení.

Situace v souvislosti s onemocněním Covid19 byla dlouho relativně stabilní, až v současné době dochází k dramatickému nárustu pozitivně testovaných na Covid19. Současně se nám i plní jednotky intenzivní péče.

   Některé nemocnice zakázaly návštěvy, omezují i běžnou operativu.
My cestou zákazů jít nechceme, neboť pro naše klienty je každé omezení návštěv velmi stresující. Nicméně některá opatření učinit musíme.

1.    Od pondělí 8.11.2021 je striktní zákaz propustek klientů na návštěvu do rodin
2.    Od pondělí 8.11.2021 je vstup do Domu seniorů Michle pro neočkované povolen pouze s testem PCR a to bez výjimky. Platí to i pro děti, neboť v současné době stoupá mimořádně počet pozitivně testovaných v této věkové skupině.
3.    Zatím respektujeme dokončená očkování i prodělání nemoci Covid19.
4.    Nadále pochopitelně platí absolutní zákaz jakýchkoliv návštěv na pokojích. Ve zcela výjimečných případech individuální povolení vydá naše sociální oddělení.

Osobně se obávám, že se opět blížíme k bodu, kdy počty pozitivně testovaných budou denně přesahovat 10-11tis.nakažených a ruku v ruce s tím příjdou i vládní omezující opatření.

     My se budeme v každém případě snažit kontakt rodin s příbuznými udržet  tak, aby naši klienti nestrádali.

     Bude-li se situace s Covid19 zhoršovat, budeme muset bohužel přijmout další opatření, která budou mít za cíl ochránit zdraví našich klientů.
O našem dalším postupu Vás budeme informovat.

Děkuji Vám všem.

Praha 5.11.2021

JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

 

 

 

Poděkování

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám poděkovat všem za neobyčejnou péči, kterou jste věnovali naší mamince, paní Libuši Pondělíkové.
Maminka prožila bohatý, dlouhý a hezký život, na jeho konci jste jí poskytli pocit domova, když my, její dcery, jsme už neměly dostatek sil a možností.
Setkaly jsme se u vás s profesionálním a velmi lidským přístupem, při každé návštěvě v současné vypjaté době jsme měly dobrý pocit z toho, jak je o maminku postaráno.

Vyřiďte, prosím, naše poděkování všem zaměstnancům Domu seniorů Michle.

S pozdravem

Taťána Skřivanová  a Jarmila Koháčková

 

 

Vážené klientky, vážení klienti, vážení rodinní příslušníci,

dovolte mi, abych Vás oslovil v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 18.3.2021, č. 296.
Usnesení je omezeno datem 28.3.2021 do 23.59hod. Do této lhůty bude jistě přijato usnesení nové, které bude platit od výše uvedeného data.
Po poradě vedení DS a po konzultaci s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy Vám upřesňujeme zásady vycházek klientů :

1/ nemáme ani kapacitu ani personální možnosti umisťovat klienty do karantény, takže možnost vycházek klientů, kteří nemají ukončené očkování je vyloučena.

2/ klienti, kteří splňují podmínky výše uvedeného vládního usnesení a jsou schopni samostatného pohybu, mohou kdykoliv na vycházku mimo areál zařízení. Čas vycházky je limitován dvěma hodinami.

3/ klienti, kteří mohou na vycházku pouze s doprovodem, mohou odejít vždy pouze po tel. objednávce toho, který je bude doprovázet. Doprovod, nesplňuje-li podmínky pro pohyb uvnitř Domu seniorů si převezme klienta před domem. Vycházka je omezena také časem 2 hodiny.

Prosíme Vás, abyste se skutečně tel. objednávali, neboť jinak bychom nebyli schopni klienta včas na vycházku připravit.
Vycházkou není v žádném případě myšlena návštěva domácnosti příbuzných nebo jiné aktivity v uzavřených prostorech.
Při vycházce jsou dle nařízení vlády nutné respirátory pro klienta i jeho doprovod.
Prosíme vás všechny o trpělivost, neboť vláda pomalu opatření rozvolňuje, nicméně v době uzavření státu a vrcholící epidemie není možné naprosté uvolnění všech pravidel.
A usnesení vlády nemůžeme a ani nebudeme v žádném případě porušovat.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

22.3.2021
JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

            

Starší informace:

Vážení rodinní příslušníci,

    Dovolujeme si Vás informovat, že od 2.2.2022 budou opět povoleny návštěvy.
Je opět třeba se telefonicky rezervovat a předložit potvrzení o negativním antigenním či PCR testu.

Děkujeme za pochopení.

Praha 1.2.2022                                                                                                     JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                jednatel společnosti

 

 

 

Vážení rodinní příslušníci,

    situace v našem domově se zklidňuje, nicméně ještě i dnes testy odhalily několik pozitivních klientů.
Všichni tito klienti jsou bez příznaků.

    Prodlužujeme zákaz návštěv do příštího pondělí, tedy do 7.2.2022.

    Děkujeme Vám za pochopení.

Praha 24.1.2022                                                                                                     JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                  jednatel společnosti

 

 
 
Vážení rodinní příslušníci,

     dnes tj. 17.1.2022 byl v našem zařízení detekován Covid 19 u několika klientů.Všichni jsou bezpříznakoví a jsou v naprostém pořádku.

     Nicméně tato skutečnost byla konzultována s Pražskou hygienickou stanicí a ta nám doporučila do neděle 23.1.2022 karanténu.

     To znamená že platí zvýšená hygienická opatření včetně zákazu návštěv.

     Toto nařízení je dočasné a souvisí s očekávaným šířením varianty Omicron. Omlouváme se za komplikace, které Vám to jistě způsobí, ale toto opatření je nezbytné.

     V pondělí  24.1.2022 budete informováni o dalším postupu.

     Ještě jednou se omlouvám a děkuji Vám všem za pochopení.

Praha 17.1.2022

                                                                                                                  JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                  jednatel společnosti   

 

 
Vážení rodinní příslušníci,

     opět se na Vás obracím, tentokrát s dobrou zprávou. Po poradě vedení našeho domova jsme rozhodli, že od středy 8.12.2021 opět otevíráme náš domov pro návštěvy našich klientů.

      Covidové nebezpečí ještě pochopitelně ani zdaleka není zažehnáno, nicméně všichni si zde uvědomujeme, že kontakt našich klientů s jejich blízkými je nesmírně důležitý.

     I proto jsme schopni a ochotni připustit jistou míru rizika a návštěvy povolit.

A protože v nadále trvající rizikové epidemiologické situaci nemůžeme otevřít zařízení nekontrolovaně a živelně, stanovili jsme tyto nepřekročitelné podmínky:

 • Všichni neočkovaní vakcínou proti Covid19 nebo ti, jejichž očkování není ještě dokončeno, se při návštěvě prokáží platným PCR testem, ne starším než 72 hodin
 • Všichni očkovaní, jejichž poslední dávka je starší než 9 měsíců, se při návštěvě prokáží platným PCR testem.
 • Všichni očkovaní, jejichž dokončené očkování není starší než 9 měsíců se prokáží platným antigenním testem, ne starším než 24 hodin. Nebo PCR, ale ten u očkovaných není nutný.
 • Návštěvy budou, jak je u nás v této době obvyklé, na objednání a za jedním seniorem mohou maximálně dva návštěvníci.
 • Nebráníme se návštěvám dětí, ale i děti musí mít platný PCR test, nejsou-li očkovány. Jsou-li očkovány, stačí pochopitelně antigenní test.
 • Návštěvníci, kteří prodělali onemocnění Covid19v posledních 6 měsících budou mít také antigenní test.

     Omlouvám se Vám všem za relativně přísné podmínky návštěv, ale uvědomte si prosím, že v této neklidné a napjaté době nemůžeme jednat jinak. Neboť propukla-li by nákaza u nás v domově, byly by návštěvy zakázány na velmi dlouhou dobu. Do dění by pak jistě vstoupila Hygienická stanice hl.m.Prahy a další kontrolní orgány a rozvolňování by bylo velmi složité.

     A to si jistě nepřeje nikdo z nás.
     Nemluvě o tom, že se hovoří o mutaci Omicron, která je možná daleko virulentnější, než současné varianty tohoto onemocnění.

      Naším dlouhodobým cílem je pochopitelně v souladu s nejnovějšími poznatky i nadále rozvolňovat hygienická opatření, která s onemocněním Covid19 souvisí. Ale musíme to dělat pomalu, opatrně a tak, aby naši senioři nebyli ohroženi na zdraví a na životě.

     Proto Vás všechny prosím o trpělivost a spolupráci, neboť jenom tak se dobereme kýženého výsledku – to jsou častější návštěvy s pouze nezbytnými omezeními.

     Nezastírám, že nás čeká společně ještě dlouhá cesta, ale doufám, že ji společně zvládneme.

     Děkuji Vám za porozumění.


Praha 6.12.2021                                                                         JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                    Jednatel společnosti

 

    Vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu nakažených COVID 19 s platností   od 12.11.2021

ZÁKAZ   NÁVŠTĚV   I   PROPUSTEK   DO   ODVOLÁNÍ

 


   Děkujeme za pochopení, chráníte tím své příbuzné, kteří jsou zde ubytováni, ale i personál, který   o Vaše  nejbližší  pečuje.


V Praze dne: 11.11.2021

JUDr. Lumír Bareš
Jednatel

 

 

Vážení rodinní příslušníci,
obracíme se na vás znovu v krátké době.
Vzhledem k tomu, že počet nakažených COVIDEM 19 stále stoupá a jsou mezi nimi i ti co jsou
očkováni, s platností od 11.11.2021 budou testováni i ti co přijdou na návštěvu a jsou očkováni.
Testy budou zdarma. Prosíme, aby jste si při domluvě návštěv uvědomili, že musíte přijít o
10 minut dříve aby test mohl proběhnout.
   Nechceme zatím zakazovat striktně návštěvy, neboť pro naše klienty je zákaz návštěv stresující .
Věříme, že pochopíte, že tímto chráníme Vaše příbuzné i zaměstnance, kteří o Vaše nejbližší
pečují.
 
 
V Praze dne : 10.11.2021
 
JUDr. Lumír Bareš
Jednatel společnosti
 
 
 
 
 
 
Vážení rodinní příslušníci,

      obracím se na Vás znovu skoro přesně 11 měsíců od svého posledního sdělení.

Situace v souvislosti s onemocněním Covid19 byla dlouho relativně stabilní, až v současné době dochází k dramatickému nárustu pozitivně testovaných na Covid19. Současně se nám i plní jednotky intenzivní péče.

   Některé nemocnice zakázaly návštěvy, omezují i běžnou operativu.
My cestou zákazů jít nechceme, neboť pro naše klienty je každé omezení návštěv velmi stresující. Nicméně některá opatření učinit musíme.

1.    Od pondělí 8.11.2021 je striktní zákaz propustek klientů na návštěvu do rodin
2.    Od pondělí 8.11.2021 je vstup do Domu seniorů Michle pro neočkované povolen pouze s testem PCR a to bez výjimky. Platí to i pro děti, neboť v současné době stoupá mimořádně počet pozitivně testovaných v této věkové skupině.
3.    Zatím respektujeme dokončená očkování i prodělání nemoci Covid19.
4.    Nadále pochopitelně platí absolutní zákaz jakýchkoliv návštěv na pokojích. Ve zcela výjimečných případech individuální povolení vydá naše sociální oddělení.

Osobně se obávám, že se opět blížíme k bodu, kdy počty pozitivně testovaných budou denně přesahovat 10-11tis.nakažených a ruku v ruce s tím příjdou i vládní omezující opatření.

     My se budeme v každém případě snažit kontakt rodin s příbuznými udržet  tak, aby naši klienti nestrádali.

     Bude-li se situace s Covid19 zhoršovat, budeme muset bohužel přijmout další opatření, která budou mít za cíl ochránit zdraví našich klientů.
O našem dalším postupu Vás budeme informovat.

Děkuji Vám všem.

Praha 5.11.2021

JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

 

 

 

Poděkování

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám poděkovat všem za neobyčejnou péči, kterou jste věnovali naší mamince, paní Libuši Pondělíkové.
Maminka prožila bohatý, dlouhý a hezký život, na jeho konci jste jí poskytli pocit domova, když my, její dcery, jsme už neměly dostatek sil a možností.
Setkaly jsme se u vás s profesionálním a velmi lidským přístupem, při každé návštěvě v současné vypjaté době jsme měly dobrý pocit z toho, jak je o maminku postaráno.

Vyřiďte, prosím, naše poděkování všem zaměstnancům Domu seniorů Michle.

S pozdravem

Taťána Skřivanová  a Jarmila Koháčková

 

 

Vážené klientky, vážení klienti, vážení rodinní příslušníci,

dovolte mi, abych Vás oslovil v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 18.3.2021, č. 296.
Usnesení je omezeno datem 28.3.2021 do 23.59hod. Do této lhůty bude jistě přijato usnesení nové, které bude platit od výše uvedeného data.
Po poradě vedení DS a po konzultaci s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy Vám upřesňujeme zásady vycházek klientů :

1/ nemáme ani kapacitu ani personální možnosti umisťovat klienty do karantény, takže možnost vycházek klientů, kteří nemají ukončené očkování je vyloučena.

2/ klienti, kteří splňují podmínky výše uvedeného vládního usnesení a jsou schopni samostatného pohybu, mohou kdykoliv na vycházku mimo areál zařízení. Čas vycházky je limitován dvěma hodinami.

3/ klienti, kteří mohou na vycházku pouze s doprovodem, mohou odejít vždy pouze po tel. objednávce toho, který je bude doprovázet. Doprovod, nesplňuje-li podmínky pro pohyb uvnitř Domu seniorů si převezme klienta před domem. Vycházka je omezena také časem 2 hodiny.

Prosíme Vás, abyste se skutečně tel. objednávali, neboť jinak bychom nebyli schopni klienta včas na vycházku připravit.
Vycházkou není v žádném případě myšlena návštěva domácnosti příbuzných nebo jiné aktivity v uzavřených prostorech.
Při vycházce jsou dle nařízení vlády nutné respirátory pro klienta i jeho doprovod.
Prosíme vás všechny o trpělivost, neboť vláda pomalu opatření rozvolňuje, nicméně v době uzavření státu a vrcholící epidemie není možné naprosté uvolnění všech pravidel.
A usnesení vlády nemůžeme a ani nebudeme v žádném případě porušovat.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

22.3.2021
JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

            

Starší informace:

Vážení rodinní příslušníci,

    Dovolujeme si Vás informovat, že od 2.2.2022 budou opět povoleny návštěvy.
Je opět třeba se telefonicky rezervovat a předložit potvrzení o negativním antigenním či PCR testu.

Děkujeme za pochopení.

Praha 1.2.2022                                                                                                     JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                jednatel společnosti

 

 

 

Vážení rodinní příslušníci,

 

    situace v našem domově se zklidňuje, nicméně ještě i dnes testy odhalily několik pozitivních klientů.
Všichni tito klienti jsou bez příznaků.

    Prodlužujeme zákaz návštěv do příštího pondělí, tedy do 7.2.2022.

    Děkujeme Vám za pochopení.

Praha 24.1.2022                                                                                                     JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                  jednatel společnosti

 

 
 
Vážení rodinní příslušníci,

     dnes tj. 17.1.2022 byl v našem zařízení detekován Covid 19 u několika klientů.Všichni jsou bezpříznakoví a jsou v naprostém pořádku.

     Nicméně tato skutečnost byla konzultována s Pražskou hygienickou stanicí a ta nám doporučila do neděle 23.1.2022 karanténu.

     To znamená že platí zvýšená hygienická opatření včetně zákazu návštěv.

     Toto nařízení je dočasné a souvisí s očekávaným šířením varianty Omicron. Omlouváme se za komplikace, které Vám to jistě způsobí, ale toto opatření je nezbytné.

     V pondělí  24.1.2022 budete informováni o dalším postupu.

     Ještě jednou se omlouvám a děkuji Vám všem za pochopení.

Praha 17.1.2022

                                                                                                                  JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                  jednatel společnosti   

 

 

 

 

Vážení rodinní příslušníci,

     opět se na Vás obracím, tentokrát s dobrou zprávou. Po poradě vedení našeho domova jsme rozhodli, že od středy 8.12.2021 opět otevíráme náš domov pro návštěvy našich klientů.

      Covidové nebezpečí ještě pochopitelně ani zdaleka není zažehnáno, nicméně všichni si zde uvědomujeme, že kontakt našich klientů s jejich blízkými je nesmírně důležitý.

     I proto jsme schopni a ochotni připustit jistou míru rizika a návštěvy povolit.

A protože v nadále trvající rizikové epidemiologické situaci nemůžeme otevřít zařízení nekontrolovaně a živelně, stanovili jsme tyto nepřekročitelné podmínky:

 • Všichni neočkovaní vakcínou proti Covid19 nebo ti, jejichž očkování není ještě dokončeno, se při návštěvě prokáží platným PCR testem, ne starším než 72 hodin
 • Všichni očkovaní, jejichž poslední dávka je starší než 9 měsíců, se při návštěvě prokáží platným PCR testem.
 • Všichni očkovaní, jejichž dokončené očkování není starší než 9 měsíců se prokáží platným antigenním testem, ne starším než 24 hodin. Nebo PCR, ale ten u očkovaných není nutný.
 • Návštěvy budou, jak je u nás v této době obvyklé, na objednání a za jedním seniorem mohou maximálně dva návštěvníci.
 • Nebráníme se návštěvám dětí, ale i děti musí mít platný PCR test, nejsou-li očkovány. Jsou-li očkovány, stačí pochopitelně antigenní test.
 • Návštěvníci, kteří prodělali onemocnění Covid19v posledních 6 měsících budou mít také antigenní test.

     Omlouvám se Vám všem za relativně přísné podmínky návštěv, ale uvědomte si prosím, že v této neklidné a napjaté době nemůžeme jednat jinak. Neboť propukla-li by nákaza u nás v domově, byly by návštěvy zakázány na velmi dlouhou dobu. Do dění by pak jistě vstoupila Hygienická stanice hl.m.Prahy a další kontrolní orgány a rozvolňování by bylo velmi složité.

     A to si jistě nepřeje nikdo z nás.
     Nemluvě o tom, že se hovoří o mutaci Omicron, která je možná daleko virulentnější, než současné varianty tohoto onemocnění.

      Naším dlouhodobým cílem je pochopitelně v souladu s nejnovějšími poznatky i nadále rozvolňovat hygienická opatření, která s onemocněním Covid19 souvisí. Ale musíme to dělat pomalu, opatrně a tak, aby naši senioři nebyli ohroženi na zdraví a na životě.

     Proto Vás všechny prosím o trpělivost a spolupráci, neboť jenom tak se dobereme kýženého výsledku – to jsou častější návštěvy s pouze nezbytnými omezeními.

     Nezastírám, že nás čeká společně ještě dlouhá cesta, ale doufám, že ji společně zvládneme.

     Děkuji Vám za porozumění.


Praha 6.12.2021                                                                         JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                    Jednatel společnosti

 

    Vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu nakažených COVID 19 s platností   od 12.11.2021

ZÁKAZ   NÁVŠTĚV   I   PROPUSTEK   DO   ODVOLÁNÍ

 


   Děkujeme za pochopení, chráníte tím své příbuzné, kteří jsou zde ubytováni, ale i personál, který   o Vaše  nejbližší  pečuje.


V Praze dne: 11.11.2021

JUDr. Lumír Bareš
Jednatel

 

 

Vážení rodinní příslušníci,
obracíme se na vás znovu v krátké době.
Vzhledem k tomu, že počet nakažených COVIDEM 19 stále stoupá a jsou mezi nimi i ti co jsou
očkováni, s platností od 11.11.2021 budou testováni i ti co přijdou na návštěvu a jsou očkováni.
Testy budou zdarma. Prosíme, aby jste si při domluvě návštěv uvědomili, že musíte přijít o
10 minut dříve aby test mohl proběhnout.
   Nechceme zatím zakazovat striktně návštěvy, neboť pro naše klienty je zákaz návštěv stresující .
Věříme, že pochopíte, že tímto chráníme Vaše příbuzné i zaměstnance, kteří o Vaše nejbližší
pečují.
 
 
V Praze dne : 10.11.2021
 
JUDr. Lumír Bareš
Jednatel společnosti
 
 
 
 
 
 
Vážení rodinní příslušníci,

      obracím se na Vás znovu skoro přesně 11 měsíců od svého posledního sdělení.

Situace v souvislosti s onemocněním Covid19 byla dlouho relativně stabilní, až v současné době dochází k dramatickému nárustu pozitivně testovaných na Covid19. Současně se nám i plní jednotky intenzivní péče.

   Některé nemocnice zakázaly návštěvy, omezují i běžnou operativu.
My cestou zákazů jít nechceme, neboť pro naše klienty je každé omezení návštěv velmi stresující. Nicméně některá opatření učinit musíme.

1.    Od pondělí 8.11.2021 je striktní zákaz propustek klientů na návštěvu do rodin
2.    Od pondělí 8.11.2021 je vstup do Domu seniorů Michle pro neočkované povolen pouze s testem PCR a to bez výjimky. Platí to i pro děti, neboť v současné době stoupá mimořádně počet pozitivně testovaných v této věkové skupině.
3.    Zatím respektujeme dokončená očkování i prodělání nemoci Covid19.
4.    Nadále pochopitelně platí absolutní zákaz jakýchkoliv návštěv na pokojích. Ve zcela výjimečných případech individuální povolení vydá naše sociální oddělení.

Osobně se obávám, že se opět blížíme k bodu, kdy počty pozitivně testovaných budou denně přesahovat 10-11tis.nakažených a ruku v ruce s tím příjdou i vládní omezující opatření.

     My se budeme v každém případě snažit kontakt rodin s příbuznými udržet  tak, aby naši klienti nestrádali.

     Bude-li se situace s Covid19 zhoršovat, budeme muset bohužel přijmout další opatření, která budou mít za cíl ochránit zdraví našich klientů.
O našem dalším postupu Vás budeme informovat.

Děkuji Vám všem.

Praha 5.11.2021

JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

 

 

 

Poděkování

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám poděkovat všem za neobyčejnou péči, kterou jste věnovali naší mamince, paní Libuši Pondělíkové.
Maminka prožila bohatý, dlouhý a hezký život, na jeho konci jste jí poskytli pocit domova, když my, její dcery, jsme už neměly dostatek sil a možností.
Setkaly jsme se u vás s profesionálním a velmi lidským přístupem, při každé návštěvě v současné vypjaté době jsme měly dobrý pocit z toho, jak je o maminku postaráno.

Vyřiďte, prosím, naše poděkování všem zaměstnancům Domu seniorů Michle.

S pozdravem

Taťána Skřivanová  a Jarmila Koháčková

 

 

Vážené klientky, vážení klienti, vážení rodinní příslušníci,

dovolte mi, abych Vás oslovil v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 18.3.2021, č. 296.
Usnesení je omezeno datem 28.3.2021 do 23.59hod. Do této lhůty bude jistě přijato usnesení nové, které bude platit od výše uvedeného data.
Po poradě vedení DS a po konzultaci s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy Vám upřesňujeme zásady vycházek klientů :

1/ nemáme ani kapacitu ani personální možnosti umisťovat klienty do karantény, takže možnost vycházek klientů, kteří nemají ukončené očkování je vyloučena.

2/ klienti, kteří splňují podmínky výše uvedeného vládního usnesení a jsou schopni samostatného pohybu, mohou kdykoliv na vycházku mimo areál zařízení. Čas vycházky je limitován dvěma hodinami.

3/ klienti, kteří mohou na vycházku pouze s doprovodem, mohou odejít vždy pouze po tel. objednávce toho, který je bude doprovázet. Doprovod, nesplňuje-li podmínky pro pohyb uvnitř Domu seniorů si převezme klienta před domem. Vycházka je omezena také časem 2 hodiny.

Prosíme Vás, abyste se skutečně tel. objednávali, neboť jinak bychom nebyli schopni klienta včas na vycházku připravit.
Vycházkou není v žádném případě myšlena návštěva domácnosti příbuzných nebo jiné aktivity v uzavřených prostorech.
Při vycházce jsou dle nařízení vlády nutné respirátory pro klienta i jeho doprovod.
Prosíme vás všechny o trpělivost, neboť vláda pomalu opatření rozvolňuje, nicméně v době uzavření státu a vrcholící epidemie není možné naprosté uvolnění všech pravidel.
A usnesení vlády nemůžeme a ani nebudeme v žádném případě porušovat.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

22.3.2021
JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti