Aktuálně

 

Poděkování

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám poděkovat všem za neobyčejnou péči, kterou jste věnovali naší mamince, paní Libuši Pondělíkové.
Maminka prožila bohatý, dlouhý a hezký život, na jeho konci jste jí poskytli pocit domova, když my, její dcery, jsme už neměly dostatek sil a možností.
Setkaly jsme se u vás s profesionálním a velmi lidským přístupem, při každé návštěvě v současné vypjaté době jsme měly dobrý pocit z toho, jak je o maminku postaráno.

Vyřiďte, prosím, naše poděkování všem zaměstnancům Domu seniorů Michle.

S pozdravem

Taťána Skřivanová  a Jarmila Koháčková

 

 

 

Vážené klientky, vážení klienti, vážení rodinní příslušníci,

dovolte mi, abych Vás oslovil v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 18.3.2021, č. 296.
Usnesení je omezeno datem 28.3.2021 do 23.59hod. Do této lhůty bude jistě přijato usnesení nové, které bude platit od výše uvedeného data.
Po poradě vedení DS a po konzultaci s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy Vám upřesňujeme zásady vycházek klientů :

1/ nemáme ani kapacitu ani personální možnosti umisťovat klienty do karantény, takže možnost vycházek klientů, kteří nemají ukončené očkování je vyloučena.

2/ klienti, kteří splňují podmínky výše uvedeného vládního usnesení a jsou schopni samostatného pohybu, mohou kdykoliv na vycházku mimo areál zařízení. Čas vycházky je limitován dvěma hodinami.

3/ klienti, kteří mohou na vycházku pouze s doprovodem, mohou odejít vždy pouze po tel. objednávce toho, který je bude doprovázet. Doprovod, nesplňuje-li podmínky pro pohyb uvnitř Domu seniorů si převezme klienta před domem. Vycházka je omezena také časem 2 hodiny.

Prosíme Vás, abyste se skutečně tel. objednávali, neboť jinak bychom nebyli schopni klienta včas na vycházku připravit.
Vycházkou není v žádném případě myšlena návštěva domácnosti příbuzných nebo jiné aktivity v uzavřených prostorech.
Při vycházce jsou dle nařízení vlády nutné respirátory pro klienta i jeho doprovod.
Prosíme vás všechny o trpělivost, neboť vláda pomalu opatření rozvolňuje, nicméně v době uzavření státu a vrcholící epidemie není možné naprosté uvolnění všech pravidel.
A usnesení vlády nemůžeme a ani nebudeme v žádném případě porušovat.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

22.3.2021
JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti