AktuálněDobrý den,

    Prosíme všechny návštěvy, aby v prostorách DS a po celou dobu kontaku se svými nejbližšími měli nasazené respirátory.

 Praha 28.1.2024                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

Starší informace:

 

Dobrý den,

    V našem zařízení přijímáme dobrovolníky do programu SPOLEČNÍK SENIORA. Podrobnosti viz leták.

 Praha 11.9.2023                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

 

Vážení rodinní příslušníci,

       od 1.3.2023 platí nová preskripce pro předepisování inkontinenčních pomůcek. Tímto se, u některých inkontinenčních pomůcek, mění počet, který je hrazen ze zdravotního pojiištění.

          I.stupeň         II.stupeň          III.stupeň

       

 Praha 1.3.2023                                                                                                        JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

 

Vážení rodinní příslušníci,

       po delších úvahách jsme k dnešnímu dni zrušili zákaz návštěv v našem zařízení.
Jsme k tomu vedeni hlavně zájmem našich klientů, protože někteří velmi těžko snáší odloučení od svých rodin.Situace sice není optimální, ale toto hledisko nakonec převážilo. 
     Prosíme Vás tedy všechny o maximální obezřetnost a ohleduplnost. Necítíte-li se dobře, návštěvu prosím odložte.
Při příchodu do našeho zařízení Vám změříme teplotu a striktně vyžadujeme respirátor. 

     Děkujeme Vám za pochopení a v zájmu našich klientů a Vašich blízkých o maximální respekt k našemu i Vašemu zdraví.

Praha 25.10.2022                                                                                                    JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                   jednatel společnosti

 

 Vážení rodinní příslušníci,

     koncem minulého týdne jsme obdrželi od Hygienické stanice hlavního města Prahy

Doporučení k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení

     Hygienická stanice konstatuje, že aktuální vývoj epidemie onemocnění Covid19 v celé republice není příznivý. Epidemie se šíří a panují obavy z její eskalace.

     Hygienická stanice tedy doporučuje zvýšenou ohleduplnost a naléhavě doporučuje návštěvám nošení roušek při kontaktu se seniory.
     Já se k tomuto doporučení připojuji a žádám Vás o to, abyste na návštěvy seniorů chodili zdraví, bez jakýchkoliv příznaků jakékoliv nemoci. Respirátor by byl takový bonus navíc.

     Toto doporučení je z logiky věci dobrovolné a nebudeme ho jakkoliv vymáhat.

Děkujeme Vám za pochopení.

Praha 25.7.2022                                                                                                    JUDr. Lumír Bareš
                                                                                                                                 jednatel společnosti