Vážení rodinní příslušníci

Vážení rodinní příslušníci,

obracím se na Vás tímto dopisem v mírných rozpacích.
Byl jsem totiž informován našimi sociálními pracovníky, že někteří z Vás, a chvála Bohu za to, že výrazná menšina, nechce dodržovat pravidla, která jsou stanovena pro návštěvy v našem zařízení.

Apeluji na Vás všechny, ať jste jakýchkoliv politických názorů a ať si o této nemoci myslíte cokoliv, abyste naše pravidla striktně dodržovali.

My, kteří jsme si krizi Covid19 v našem DS prožili a kteří si ještě pamatujeme, co to bylo za hrůzu, už to znovu prožít nechceme. A zvláště pak nechceme, aby to znovu prožívali naši senioři.

Veškerá opatření, která jsme přijali, jsme museli tvrdě vyjednat s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy a zaručit se, že tato opatření budou do písmene dodržena.

Dodržováním těchto pravidel chráníte život a zdraví svých blízkých a dalších cca 70-ti seniorů, kteří v našem zařízení bydlí.

Prosím Vás tedy alespoň o základní lidskou slušnost a ohleduplnost.

Naši pracovníci mají povinnost tato pravidla tvrdě a nekompromisně dodržovat a jsou za to přímo odpovědni.

Tato pravidla jsou naše obrana proti zavlečení viru do našeho zařízení a proto je nemyslitelné jejich svévolné porušování.

Čekají nás velmi nejisté podzimní měsíce, kdy Covid19 bude koexistovat s viry chřipky a musíme být velice ostražití.

Naše pravidla pro návštěvy musíme vymáhat velmi nekompromisně, neboť se jedná o zdraví a život Vašich blízkých, našich klientů.

Bude-li někdo porušovat tato pravidla opakovaně, budeme nuceni přistoupit i k selektivnímu zákazu návštěv. Navázali jsme i spolupráci s Městskou policií, která nám v našem úsilí vychází vstříc.

Omlouvám se za svůj příkrý tón Vám všem slušným a disciplinovaným rodinným příslušníkům, ale vzhledem k situaci je to zcela nezbytné.

Vždyť přece nám všem jde o zdraví a životní pohodu Vašich blízkých.
A kdyby nám měla Hygienická stanice zakázat návštěvy, ať už z jakéhokoliv důvodu, byla by to prohra nás všech.

Promiňte mi mou upřímnost a pomozte nám přicházející a asi bohužel těžký podzim prožít v klidu a vzájemné pohodě.

Ještě jednou se omlouvám a děkuji Vám všem za pochopení.

Praha 31.8.2020

JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

 

 

Vážení rodinní příslušníci,

obracím se na Vás všechny v této poněkud nepřehledné době již podruhé.

Jak jste už asi zjistili z informací našeho soc.oddělení, od pondělí 7.9.2020 jsou v našem domově zakázány návštěvy dětí do 15ti let. Bez vyjímky. Toto opatření jsme velmi zvažovali a nakonec jsme ho se souhlasem a na doporučení Hygienické stanice hl.m.Prahy vyhlásili.

Je to proto, že epidemiologická situace na území hl.m.Prahy se neustále zhoršuje, nakažení přibývají a všichni odborníci prognózují s koncem prázdnin významný nárůst nakažených.

U dětí do 15let je bohužel situace taková, že sami o svém nakažení ani nemusí vědět, neboť mají většinou bezpříznakový průběh. Sami však v sobě nesou velkou dávku virů a jsou tak nevědomými, ale velmi silnými nosiči viru.
A se školní docházkou, která začala, bude toto nebezpečí exponenciálně růst.

Naším cílem a velkým přáním je udržet náš DS v chodu bez zákazu návštěv.

To ale vyžaduje naší společnou spolupráci, ohleduplnost a zachování všech podmínek pro návštěvy, které nám stanovila Hygienická stanice hl.m.Prahy.

Apeluji proto na všechny, aby při příznacích jakékoliv virózy náš dům nenavštěvovali. Buďte prosím rozumní a hned po skončení zahraniční dovolené nechoďte na návštěvy a ponechte si minimálně 4 dny na to, zda se neobjeví nějaké příznaky onemocnění. Berete-li si svého nejbližšího na vycházku, zůstávejte prosím na čerstvém vzduchu a nechoďte nikam do uzavřených prostor, kde je vyšší koncentrace lidí.

Uvědomte si prosím, že Vaši příbuzní a naši klienti jsou většinou již staří a nemocní lidé. Mají velmi oslabený organismus a jakékoliv infekci se brání jen velmi obtížně.

Jak jsem psal již minule. Moc Vás všechny prosím o spolupráci a dodržování všech pravidel, neboť eventuální zákaz návštěv by byl prohrou nás všech. A nejvíce Vašich blízkých, kteří by zůstali bez kontaktu se svou rodinou.

Vím a pevně věřím tomu, že Vy všichni rodinní příslušníci jste rozumní a chápaví lidé. Samozřejmě vnímám nálady ve společnosti, kdy někteří tvrdí, že rouška nepomáhá, že se nebudou a nemusí omezovat apod.
Pro ty z Vás, kteří byste měli eventuálně shodné názory, by tedy bylo na zvážení, zda si svého blízkého nevzít zpět domů a starat se o něho.

Protože-a promiňte mi, opět se budu opakovat- my se staráme o 100 klientů a všechna pravidla budeme a musíme tvrdě vyžadovat.

Podzim bude asi dle předpovědí a prognóz odborníků nepříjemné období. Budeme-li však ve vzájemné shodě spolupracovat, myslím, že bychom vše měli zvládnout.

Promiňte mi mou upřímnost, ale některé věci musí zaznít zcela otevřeně a bez zbytečných okolků.

Děkuji Vám všem.

Praha 3.9.2020

JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti

Praha 31.8.2020

JUDr. Lumír Bareš
jednatel společnosti